​​Läsåret 2018/2019 började 7 september 2018. Ansökningar för nuvarande elever med syskon gavs förtur till och med 15 maj 2018. 

Registrering är öppen för barn mellan 3 och 18 år, gruppindelning sker främst baserat på ålder men även på svenskkunskaper. 

Om du vill ansöka under pågående läsår, var vänlig och kontakta oss innan du betalar.

Lektionstid är fredagar kl 15.45-17.45 i skolans lokaler i Los Gatos. Alla lektioner hålls enbart på svenska. Barnet måste vara väl bekant med det svenska språket och ha daglig kontakt med en vuxen (förälder, målsman, el dyl) som interagerar med barnet på svenska. Den vuxna måste kunna assistera i klassrummet på ett rullande schema.

Skolan är en ideell skolförening som sköts av en styrelse med volontärer. Föräldrarnas deltagande är avgörande. I och med registrering av ditt barn förbinder du dig att assistera i klassrummet minst en gång per termin och att delta i föräldramötet (årsmötet) som vanligtvis äger rum i september/oktober (nästa årsmöte är planerat till 26 september 2018). Du förväntas också att bidra till våra roliga aktiviteter, t ex semmelbakning, påskfirande, julfest och skolavslutning.

Om barnet är minst 6 år gammalt vid skolstart eller fyller 6 år under höstterminen och har minst en förälder som är svensk medborgare är han/hon kvalificerad för den lägre skolavgiften (för läsåret 2018/2019 gäller det alltså barn födda senast 2012). Om barnet inte har en förälder som är svensk medborgare och/eller är yngre än 6 år (födda 2013 eller senare) gäller den högre avgiften. 

Registrering sker genom att betala in skolavgiften via Paypal/kreditkort nedan. Observera att du i Paypal behöver fylla i barnets namn samt födelseår (detta är viktigt för att vi ska kunna acceptera ansökan för ditt barn). Om du vill anmäla mer än ett barn gör du separata betalningar.

Vi behöver därutöver ett  ansökningsformulär  per elev. Ansökningsformuläret kan du antingen skriva ut och skicka in till Svenska Skolan i Silicon Valley, PO Box 53467, San Jose, CA 95153, eller fylla i digitalt och maila till oss på swed_school[AT]yahoo.com (pdf-formuläret är inte ifyllbart direkt utan du behöver använda dig av ett program, finns även gratis webbtjänster så som pdfbuddy.com eller pdfescape.com). '​​

Ansökan

Ansökan öppen för läsåret 2018/2019

Ladda ner ansökningsformuläret i pdf:
Download
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director